Adviesburo Coremans

Ontwerptekeningen

ontwerptekeningen

Wensen en eisen

Samen met de opdrachtgever wordt er een pakket van eisen en wensen samengesteld. Het bestemmingsplan in het gebied dient als leidraad voor de mogelijkheden om een ontwerp te maken, want: wat zijn de mogelijkheden op het perceel?

Bestemmingsplan gemeente

Het bestemmingsplan ligt bij de gemeente en is tevens te raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl. Hierin liggen voor het betreffende bouwperceel een aantal zaken vast. Vooral het bebouwbaar oppervlak, het bouwvolume en de maximale hoogtematen zijn bepalend.
Nu bekend is wat de klant wil, en wat de mogelijkheden op het perceel zijn, kan er een ontwerptekening worden gemaakt. Deze tekening wordt besproken met de opdrachtgever en - indien nodig - met de gemeente.

Aanpassingen

In deze fase kan het zijn dat er nog aanpassingen nodig zijn, hetzij gewenst door de opdrachtgever, hetzij opgelegd door de gemeente.
Na de gemaakte aanpassingen kan dan een definitief ontwerp worden gemaakt.